Postat: 2015-02-09

Vindico Security: Bokslutskommuniké 2014

Riggade inför 2015

Helåret 2014

• Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr)
• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -933 tkr (172 tkr)
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1610 tkr (-708 tkr). I resultatet ingår goodwillavskrivningar och andra nedskrivningar med 612 tkr, samt extra lagernedskrivningar med 290 tkr
• Resultat per aktie – 15 öre (–17 öre)
• Ökad försäljning av datorvagnar för laptops och surfplattor
• Ökad försäljning av stöldskyddsmärkningsprodukter med märk-DNA

 

Läs rapporten i sin helhet här!