Postat: 2015-02-05

Vindico Security har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av Nokas Solutions AB

Vindico Security AB har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i Nokas Solutions AB. Förvärvet är ett viktigt steg i den tillväxtstrategi som styrelsen beslutade om i höstas inför företrädesemissionen i Vindico.

Nokas Solutions AB erbjuder tekniskt avancerade bevakningslösningar inom kameraövervakning (CCTV) och har huvudkontor i Göteborg och filial i Stockholm. I förvärvet ingår även dotterbolaget NS Finans i Sverige AB, som erbjuder kunder konkurrenskraftig finansiering. Bolaget är främst verksamt på den svenska marknaden.

Nokas Solutions AB har tidigare varit delägt av Nokas Teknik AB. Idag finns dock inga kopplingar till Nokas-koncernen. Bolaget ägs genom bolag av de fyra styrelseledamöterna Johan Perninger, som också är VD, Andreas Silvede (Ordförande), Rajko Grahovac samt Tomas Welin. Samtliga kommer att arbeta vidare i Bolaget.

….

Läs pressreleasen i sin helhet här!