Postat: 2014-12-16

Mönsterås kommun gör en satsning för att minska inbrotten

Tillsammans med SSF Stöldskyddsföreningen, Vindico Security, Polisen i Mönsterås och Dina Försäkringar gör kommunen en satsning som syftar till att minska inbrotten i bostäder.

För att lyckas nyttjas den senaste tekniken i form av DNA-märkning. Märksatserna består av en vätska med en DNA-blandning i kombination med UV-reflekterande lim. Varje märkflaska om 8 ml har en unik DNA-blandning som går att spåra till den person som registrerat sig i SSF:s sekretesskyddade databas.

DNA-blandningen som penslas på ett föremål är omöjlig att helt avlägsna. Ett faktum som gör det enklare för polisen att spåra ägaren till upphittat gods och även binda gärningsmän till en specifik brottsplats. Med märkvätskan följer också dekaler som visar att inventarier i bostaden är märkt med DNA. SSF har tillsammans med polisen gjort tester med DNA-vätskan och det har visat sig förebygga inbrott och stölder på ett mycket positivt sätt.

Ernst-Olof Persson, Verkställande Direktör                  0708-35 03 88

 

www.vindico.se