Postat: 2014-11-10

Sista dag för handel med BTA samt ägarförändringar

Nyemissionen med företrädesrätt i Vindico Security är nu registrerad på Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA är den 12 november 2014. Stoppdag hos EuroClear i BTA är den 14 november 2014. De nya aktierna beräknas finnas på aktieägarnas respektive VP-konto/depå senast den 18 november 2014.

Efter den nu registrerade emissionen kommer styrelseordförande Carl Schneider att via bolag äga totalt 18,82% av kapital och röster (tidigare 29,99%). Verkställande direktören Ernst-Olof Persson kommer att via bolag äga 6,74% (tidigare 10,64%). Den näst störste ägaren Fore C Investment sprl kommer att äga 7,93% (tidigare 13,11%). Aktieägarna Lennart Englund och Thomas Högler kommer att äga under 5% (tidigare 7,78%).

Web