Postat: 2014-11-07

Delårsrapport för perioden 2014-01-01 – 2014-09-30, Rustade för tillväxt

Rapportperioden 2014-01-01 – 2014-09-30

• Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med jämförelseperioden och uppgick till 5771 tkr (7314) tkr.
• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 85 tkr (+363) tkr.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 601 tkr (-185) tkr.
• Resultat per aktie – 11,74 öre (-1,62) öre.

Rapportperioden 2014-07-01—2014-09-30

• Koncernens nettoomsättning blev sämre än jämförelseperioden och uppgick till 1 886 tkr (2 245) tkr.
• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till + 63 tkr (+ 111) tkr.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 95 tkr ( – 66 ) tkr.
• Resultat per aktie – 1,86 öre (- 1,62 ) öre
• Clas Ohlson blir återförsäljare av SelectaDNA stöldskyddsmärkning
• Uppstart av dotterbolaget UniSecure Norway med uppgift att marknadsföra och sälja Märk-DNA på den norska marknaden
• Vindico genomför en garanterad företrädesemission med övertilldelningsoption

Läs rapporten i sin helhet här!