Postat: 2014-10-06

Nyemissionen i Vindico Security övertecknad!

Nyemissionen med företrädesrätt i Vindico Security är nu avslutad och övertecknades. Styrelsen har beslutat att använda övertilldelningsoptionen fullt ut vilket innebär att totalt 5 654 585 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet kommer att öka med 2 827 292,50 kronor. Handel med BTA pågår till dess att registrering har skett på Bolagsverket.

Bolaget kommer att tillföras ca 5,5 Miljoner kronor efter emissionskostnader. Av de 3 654 585 erbjudna aktierna i nyemissionen har ca 79% tecknats med företrädesrätt. Anmälningar uppgående till ytterligare ca 117% av nyemissionen har lämnats avseende teckning utan företräde, varför emissionen är övertecknad. Styrelsen har därför beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen på 2 000 000 aktier. De som har tecknat sig utan företräde kommer att få besked om tilldelning inom de närmaste dagarna.

Vi är naturligtvis mycket glada över det stora intresset för emissionen och är nu redo att omgående påbörja den utlovade ökade satsningen på marknadsföring och försäljning av stöldskyddsmärkningsprodukter med MärkDNA”, säger Ernst-Olof Persson, verkställande direktör på Vindico Security.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!