Postat: 2014-09-16

Vindico Security: Första teckningsdag i företrädesemissionen i Vindico Security för lönsam expansion genom satsning på Märk-DNA och förvärv

Enligt tidigare pressmeddelande genomför Vindico Security nu en företrädesemission på 4,02 Mkr med övertilldelningsoption på 2,2 Mkr. Emissionen är garanterad i sin helhet av större aktieägare som lämnat teckningsförbindelser samt ett garantikonsortium bestående av externa investerare.

Syftet med emissionen är att möjliggöra en ökad satsning på marknadsföring och försäljning av framför allt produkter för stöldskyddsmärkning med hjälp av Märk-DNA samt att skapa förutsättningar för förvärv av kompletterande lönsamma verksamheter.

Priset per aktie uppgår till 1,10 kr/aktie och en (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) aktier.
Teckningsperioden äger rum 16-30 september 2014.
Handel med teckningsrätter äger rum 16-25 september 2014.

Informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde finns att ladda ned på Vindicos hemsida www.vindicosecurity.se/im/ samt på AktieTorgets hemsida aktietorget.se/InvestorIssue.aspx

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!