Postat: 2014-09-10

Clas Ohlson och SSF Stöldskyddsföreningen i samarbete om DNA-märkning

Clas Ohlson har beslutat att ta in SSF Stöldskyddsföreningens DNA-märkning i sortimentet från och med hösten 2014 för att erbjuda marknaden ett modernt stöldskydd.

– Vi märkte att kunderna började fråga efter produkten i butik och det är naturligt för oss att samarbeta med SSF Stöldskyddsföreningen som har ett starkt och trovärdigt varumärke, säger Peter Olsson, produktchef, Clas Ohlson.

DNA-märkning används för att stöldskyddsmärka värdesaker och möjliggör spårning av föremålens ägare. Märkningen verkar också avskräckande eftersom märkta föremål är svårare att sälja vidare.

– Vi ser samarbetet med Clas Ohlson som ett sätt att göra produkten än mer tillgänglig för marknaden genom en väl etablerad kedja. Tester i engelska provområden visar att DNA-märkning minskar inbrott och stöld med upp till 83 % och detta ligger helt i linje med vår strävan att bidra till ett tryggare samhälle och förebygga brott, säger Annika Brändström, vd på SSF Stöldskyddsföreningen.

SSF DNA-märkning innehåller den senaste och mest avancerade tekniken av stöldskyddsmärkning med ett internationellt sökområde. Märkningen innehåller unik DNA och mikropunkter som möjliggör direktspårning av ägaren när polisen påträffar föremålet. Märkningen är i princip omöjlig för tjuven att avlägsna helt, då minsta partikel av blandningen innehåller en fullständig DNA-kod. Ägaren tillföremålen registreras i nationella och internationella databaser.

SSF Stöldskyddsföreningen och Clas Ohlson har en gemensam ambition om att utveckla samarbetet framöver då bägge parter har en grundfilosofi som bygger på ett samhälleligt ansvarstagande.

Produkten erbjuds i nuläget i Clas Ohlsons webbutik men kommer med start i höst även att säljas i butik.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!