Postat: 2014-09-05

Vindico Security genomför garanterad företrädesemission med övertilldelningsoption för satsning på Märk-DNA och framtida företagsförvärv

Styrelsen i Vindico har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Priset per aktie uppgår till 1,10 kr/aktie och en (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) aktier. Teckningstiden löper från den 16 till den 30 september 2014 och avstämningsdag är den 12 september 2014.

Emissionen uppgår till drygt 4 MSEK med en övertilldelningsoption på ytterligare 2,2 MSEK. Emissionen är fullt garanterad av bolagets nuvarande huvudägare som lämnat teckningsförbindelser samt ett garantikonsortium.

”Syftet med nyemissionen är att vi nu skall kunna göra en större satsning på våra produkter för stöldskyddsmärkning med Märk-DNA, där Vindico ser stora försäljningsmöjligheter. Dessutom skapas förutsättningar för att kunna göra förvärv av lönsamma kompletterande verksamheter för att på så sätt skapa ytterligare tillväxt vid sidan av den förväntade organiska tillväxten ” säger Ernst-Olof Persson, VD i Vindico Security.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!