Postat: 2014-08-14

Flaggningsmeddelande – Vindico Security AB (publ)

Styrelseordförande i Vindico Security Carl Schneider har i den på Årsstämman den 8 maj beslutade kvittningsemissionen via bolag tecknat sig för 779 718 nyemitterade aktier varefter hans ägande uppgick till 30,20% (var tidigare 18,81%). Med anledning av att det då uppkom budplikt har Carl Schneider via bolag avyttrat aktier för att komma under 30%-regeln för budplikt varför ägandet idag uppgår till 1 534 176 aktier motsvarande 29,99% ägarandel.

Den Verkställande Direktören Ernst-Olof Persson tecknade sig via bolag för 129 953 aktier varefter hans ägande uppgår till 10,64% (var tidigare 10,18%) motsvarande 544 139 aktier.

Kvittningsemissionen har inneburit en utspädning för övriga aktieägare om 20,47 %.

Läs meddelandet i sin helhet här!