Postat: 2014-08-12

VINDICO har tecknat ett Letter of Intent avseende Märk-DNA för den norska marknaden

Vindico och danska UniSecure ApS som distribuerar SelectaDNA i Sverige respektive Danmark har skrivit ett Letter of Intent angående att starta upp ett gemensamt säljbolag för Märk-DNA i Norge. Det norska bolaget kommer att ägas på 50/50 basis med uppdraget att avtala och hantera lokala återförsäljare av SelectaDNA på den norska marknaden. Verksamheten i det samägda bolaget beräknas komma i gång under hösten.
Genom detta samarbete kommer introduktionen av Märk-DNA på den norska marknaden att optimeras och underhandsdiskussioner pågår redan nu med presumtiva återförsäljare.
Det norska bolaget erhåller även tillgång till övriga produkter som säljs av Vindico respektive UniSecure, bl.a. Vindicos utbud av datorvagnar för skolor etc.
Mölndal 2014-08-12

För ytterligare information:
Ernst-Olof Persson, VD
Vindico Security AB (publ)
Telefon: 0708-350388
E-post: ernst.persson@vindico.se
Hemsida: www.vindico.se

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!