Postat: 2014-05-08

Delårsrapport för perioden 2014-01-01—2014-03-31

 

SVAG START MEN FORTSATT OPTIMISM

 

Rapportperioden 2014-01-01—2014-03-31

 

• Koncernens nettoomsättning blev sämre än jämförelseperioden och uppgick till 1 795 tkr (2 418) tkr.

• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -110 tkr (+289) tkr.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -296 tkr (+96) tkr.

• Resultat per aktie -7,3 öre (+2,4) öre

• Beställningar från SSF, Svenska Stöldskyddsföreningen, avseende leveranser av stöldskyddsmärkningsprodukter med DNA

• Projektstart tillsammans med Polisen för DNA-märkning av hushåll på Lidingö

• Dotterbolaget UniSafe lanserar ny kompakt datorvagn för surfplattor

• Stor fakturering av serviceavtal från dotterbolaget SPC

Läs mer här