Postat: 2014-04-09

Fondemissionen som offentliggjordes i pressmeddelanden den 13 mars samt 14 mars ej genomförd på grund av formaliafel.

Fondemissionen som offentliggjordes i pressmeddelanden den 13 mars samt 14 mars ej genomförd på grund av formaliafel.

Den fondemission som offentliggjordes genom bokslutskommunikén efter den extra bolagsstämman den 11 mars 2014 kommer ej att genomföras på grund av ett tolkningsfel av de bestämmelser som gäller vid fondemission. Som en konsekvens av detta gäller ej heller det flaggningsmeddelande som publicerades den 14 mars 2014.

Styrelsen i Vindico har beslutat att istället föreslå årsstämman den 8 maj 2014 att besluta om en riktad nyemission där samtliga villkorade aktieägartillskott som har fastställts på årsstämman kvittas mot aktier. Fullständig information om förslaget kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman.

För pressmeddelandet i sin helhet läs här!