Postat: 2014-03-14

Flaggningsmeddelande – Vindico Security AB (publ)

Styrelseordförande i Vindico Security, Carl Schneider, har i den på den extra Bolagsstämman den 11 mars beslutade fondemissionen via bolag tecknat sig för 583 333 nyemitterade aktier varefter hans ägande uppgår till 27,75% (var tidigare 18,81%) motsvarande 1 348 665 aktier.

Den Verkställande Direktören Ernst-Olof Persson tecknade sig via bolag för 62 500 aktier varefter hans ägande på grund av utspädning uppgår till 9,81% (var tidigare 10,18%) motsvarande 476 686 aktier

Fondemissionen har inneburit en utspädning för övriga aktieägare om 19,5%.

För ytterligare information kontakta:

Vindico Security AB (publ)
Ernst-Olof Persson
Verkställande Direktör
0708-35 03 88
ernst.persson@vindico.se