Postat: 2014-03-13

Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 mars 2014.

Enligt kallelse publicerad den 25 februari 2014 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls extra bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) den 11 mars 2014.

På Bolagsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att omvandla aktieägartillskott från större aktieägare på totalt 950 000 kronor till aktiekapital på följande villkor…

Läs kommunikén i sin helhet här!