Postat: 2014-02-12

VINDICO levererar Märk-DNA till ett pilotprojekt i Stockholm i samarbete med SSF Stöldskyddsföreningen och Polisen

Polismyndigheten i Stockholms län vill i samarbete med bland annat SSF Stöldskyddsföreningen minska inbrott genom att i ett projekt introducera och utvärdera DNA-märkning i 1500 hushåll.

Pilotprojektet ska pågå under ett år och tre bostadsområden har valts ut i Stockholms län varav Sticklinge på Lidingö är ett av dem. I Sticklinge samarbetar Närpolisen med kommunen, SSF Stöldskyddsföreningen och Vindico Security. I projektet deltar också Folksam, if, Trygg-Hansa och Länsförsäkringar.

Under de senaste åren har flera liknande projekt genomförts i bland annat England och där har man sett att MärkDNA haft en avsevärd effekt vad det gäller antalet minskade inbrott.

Att märka sina värdeföremål har länge varit ett sätt att förebygga stölder samt att kunna styrka vem de tillhör vid upphittat gods. Nu levererar Vindico Märk-DNA till SSF som lanserar SSF DNA-märkning med mikropunkter som en modern stöldskyddsmärkning vilken är nästintill osynlig för blotta ögat, men syns om det belyses med UV-ljus.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!