Postat: 2013-11-08

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01—2013-09-30

Vindico Security AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01—2013-09-30

STOR SATSNING PÅ STÖLDSKYDDSMÄRKNINGSPRODUKTER MED DNA

Perioden 2013-01-01—2013-09-30

 • Koncernens nettoomsättning blev något sämre än jämförelseperioden och uppgick till 7714 tkr (7 747) tkr.
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick       till 363 tkr  (+ 470) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -185 tkr ( – 199) tkr.
 • Resultat per aktie öre – 4,55 (-4,89) öre

Rapportperioden 2013-07-01—2013-09-30 

 • Koncernens nettoomsättning blev sämre än jämförelseperioden och uppgick till 2 245 tkr (2 761) tkr.
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick       till 111 tkr  (+ 193) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -66 tkr (– 31) tkr.
 • Resultat per aktie öre – 1,62 (- 0,76) öre
 • Ökat fokus och arbete med stöldskyddsmärkningsprodukter med DNA
  • Pilotprojekt med intelligenta sedeldeponeringsboxar vid större fast food-kedja
 • Utökad produktportfölj i UniSafe med inriktning på säkerhetstillbehör till surfplattor och iPads 

Läs rapporten i sin helhet här!