Postat: 2013-08-16

Delårsrapport för perioden 2013-01-01—2013-06-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01—2013-06-30

Framgångsrik säljstart för nya stöldskyddsmärkningsprodukter

 Rapportperioden 2013-01-01—2013-06-30

 

  • Koncernens nettoomsättning var i nivå med jämförelseperioden och uppgick till      5 069 tkr  (4 986 tkr).
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till       +251 tkr  (+281 tkr).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till  – 119 tkr  (- 165 tkr ).
  • Resultat per aktie – 2,94 öre (- 4,10 öre)
  • Uppstart av leveranser av stöldskyddsmärkningsprodukter till SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen)
  • Nytecknade avtal med återförsäljare avseende produkter för DNA-märkning
  • UniSafe breddar sortimentet av datorsäkerhetsutrustning med produkter för läsplattor
  • Ökad orderingång till Key Innovations på låsstyrningsenheter
  • Uppsägning av serviceavtal till SPC

 

Läs rapporten i sin helhet här!