Postat: 2013-05-10

Kommuniké från årsstämma 2013

Enligt kallelse publicerad den 10 april 2013 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 8 maj 2013.

Kommunikén finns här!