Postat: 2013-05-08

Delårsrapport för perioden 2013-01-01—2013-03-31

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Rapportperioden 2013-01-01—2013-03-31

• Koncernens nettoomsättning blev något sämre än jämförelseperioden och uppgick till 2418 tkr (2 943) tkr.
• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till + 289 tkr (+318) tkr.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till + 96 tkr (+86) tkr.
• Resultat per aktie + 2,4 öre (+2,1) öre
• Distributionsavtal tecknat med SSF, Svenska Stöldskyddsföreningen, avseende leveranser av stöldskyddsmärkningsprodukter
• Dotterbolaget UniSafe tecknar avtal med Dustin avseende leveranser av säkerhetsutrustning för datorer
• Första installationen av ”DNA-Spray” till Pantbank i Stockholm
• Stor fakturering av Serviceavtal från dotterbolaget SPC

Läs rapporten i sin helhet här!