Postat: 2012-11-09

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01—2012-09-30