Postat: 2012-06-27

Vindico Security fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har beslutat, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att en sammanläggning av aktier 1:10 skall ske, innebärande att 10 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för sammanläggningen skall vara onsdagen den 4 juli 2012. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!