Postat: 2012-05-10

Kommuniké från årsstämma 2012

Enligt kallelse publicerad den 10 april 2012 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 9 maj 2012.

Läs mer här!