Postat: 2012-05-03

Kallelse till årsstämma med kompletta beslutunderlag

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367
Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2012
kl 17:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Läs mer här!