Postat: 2012-04-05

Vindico Security tecknar distributionsavtal med LOTS Security AB

”BUTLER” blir nu Lots Security AB:s eget varumärke på en säkerhetsprodukt från Vindico:s dotterbolag Key Innovations, som utvecklar innovativa säkerhetslösningar framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor. Avtalet avser produkten Alarm Transfer Unit eller ”ATU”, en trådlös larmöverförings- och fjärrstyrningsenhet med ett mycket brett användnings-område. Vindico har valt LOTS Security som distributör för denna produkt vilken är ett perfekt komplement till Lots Security:s personlarmsystem Piccolo.

Läs mer här!