Postat: 2012-02-13

Större order till Vindicos dotterbolag UniSafe

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln,
skolor och offentlig förvaltning, har via sitt dotterbolag, Unisafe Försäljning AB, erhållit en större order från IT-leverantören Inrego AB, marknadsledande inom hantering av
begagnad IT utrustning.

I slutet av 2011 inkom en förfrågan från Inrego avseende en liten vagn med plats för 10
datorer. Inregos kund efterfrågade en mindre vagn som passar för mindre undervisningsgrupper. Ett intensivt arbete påbörjades och på rekordtid utvecklades UniCarriage 10 där de första vagnarna har levererats i dagarna.
-”Det är imponerande med vilken hastighet som Unisafe kunde presentera produkten och vi är mycket nöjda med resultatet”, säger Björn Rasmussen, KAM på Inrego.
Vagnarna kommer att levereras under första kvartalet och det initiala ordervärdet är ca 1,4 MSEK.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!