Postat: 2012-02-06

Insynspersoners innehav i Vindico Security

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har nu presenterat Bokslutskommunikén avseende 2011. Detta pressmeddelande är en komplettering av kommunikén avseende anmälda insynspersoners innehav av aktier i Bolaget samt förändring i detta innehav sedan bokslutskommunikén avseende 2010.

Läs pressmeddelandet här!