Postat: 2011-12-13

Sista dag för handel i BTA var den 5 december 2011

Sista dag för handel i Vindico Security BTA var den 5 december 2011 och stoppdag vid Euroclear var den 8 december.

På grund av ett förbiseende har detta inte kommunicerats i rätt tid. De betalda tecknade aktierna har nu omvandlats till aktier och utbokats till innehavarnas vp-konton och depåer. Emissionen har tillfört bolaget 534 549 kronor. 10 689 178 aktier nyemitterades och efter emissionen kommer det att finnas 40 689 178 aktier i bolaget.

Mölndal 2011-12-13
För ytterligare information:
Ernst-Olof Persson VD
Vindico Security AB (publ)

Länk till pressmeddelande