Postat: 2011-10-17

Nyemissionen i Vindico Security reviderad

Vid nyemissionen i Vindico Security AB (publ), som skedde i somras har enligt tidigare meddelats att emissionen innebar att 19 287 000 nya aktier emitterades och att aktiekapitalet i bolaget skulle öka med 964 350 kronor. Handel med BTA skulle ske tills dess att registrering har skett på Bolagverket. På grund av en felaktig kvittning av aktieägartillskott revideras nu nyemissionen till att 10 689 178 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet i bolaget ökar med 534 458,90 kronor.

Läs pressmedelandet i sin helhet här!