Postat: 2011-07-19

Nyemissionen i Vindico Security avslutad

Nyemissionen i Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, är nu avslutad och innebar att 19 287 000 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet i bolaget kommer att öka med 964 350 kronor. Handel med BTA pågår tills dess att registrering har skett på Bolagverket.

Läs pressmedelandet i sin helhet här…