Postat: 2011-06-09

Samarbetsavtal tecknat med InfoCare Service AB

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har tecknat ett samarbetsavtal med InfoCare Service AB avseende tjänster gällande installationer och underhåll av Vindicokoncernens produkter inom affärsområdena fysisk butikssäkerhet och fysisk datorsäkerhet.

Läs meddelandet i sin helhet här…