Postat: 2011-06-07

Aktietorget Marknadsmeddelande 104/11

104/11 – Information gällande företrädesemission i Vindico Security

Sista dag för handel i bolagets aktie (VSEC) inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är 7 juni 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är 8 juni 2011.

Läs meddelandet i sin helhet här…

eller  på Aktietorgets hemsida