Postat: 2011-05-13

Förvärv av SPC Service AB slutfört

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har nu förvärvat SPC Service AB i Stockholm. SPC har varit verksamma inom säkerhetsbranschen sedan 1985 och arbetar framför allt med produkter och system för kontanthantering.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.