Postat: 2011-05-10

Nya styrelseledamöter

På årsstämman i Vindico Security AB (publ) den 6 maj valdes Ernst-Olof Persson och Kenneth Lexell in i Vindicos styrelse.

Ernst-Olof Persson är bland annat VD i SPC Service AB, det bolag som Vindico för närvarande håller på att förvärva. Ernst-Olof har arbetet i säkerhetsbranschen sedan 1985 och har framför allt arbetat med kontanthanteringsprodukter och rånskydd.

Kenneth Lexell är Koncernsäkerhetschef på Svenska Mässan i Göteborg. Dessutom tillträdde han nyligen som ordförande i ASIS International, Swedish Chapter. ASIS är världens största organisation för säkerhetschefer och andra ledare inom säkerhetsbranschen. Totalt har organisationen ca 37 000 medlemmar varav 429 i Sverige.

”Vi är oerhört glada över att ha Ernst-Olof och Kenneth med i vår styrelse. Båda har en mycket gedigen bakgrund inom säkerhetsbranschen och kommer genom sina kunskaper och kontakter att kunna tillföra mycket i vårt styrelsearbete framöver”, säger Carl Schneider, Vindicos verkställande direktör.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här