Postat: 2011-03-15

Vindico Security byter lista och listas på AktieTorget från och med den 4 april 2011

Vindico Security byter lista och listas på AktieTorget från och med den 4 april 2011

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har beslutat att göra en omlistning från Nordic MTF till AktieTorget.

Styrelsen i Vindico bedömer att en omlistning till AktieTorget kommer att innebära en större likviditet i Vindicos aktie och att Bolaget på så sätt kommer att nå en större investerarkrets. Detta kommer att kunna bidra till att trygga bolagets framtida expansionsplaner. Första handelsdag på AktieTorget är den 4 april 2011.

Sista handelsdag på Nordic MTF är fredagen den 1 april 2011. I samband med avnoteringen på Nordic MTF vill ledningen på Vindico passa på att tacka för den service och det trevliga bemötande som NGM och dess personal givit oss under den tid bolaget varit listat där.

Aktieinformation
Aktiekapitalet uppgick den 15 mars 2011 till 1 348 466,75 kr och antalet aktier var 26 969 335 st. Aktiens ISIN kod är SE0002067421 och dess handelskod är VSEC MTF. Samtliga aktier har en röst samt lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

För ytterligare information:

Carl Schneider
Verkställande Direktör
Vindico Security AB (publ)
0739-206901
carl.schneider@vindico.se
www.vindico.se