Postat: 2011-02-04

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010

Verksamheten 2010

Vindicokoncernen har under året genomgått en kraftig förändring. Bolaget är idag en leverantör av ett brett säkerhetsproduktsortiment. Det tidigare beroendet av varularm har i princip eliminerats. Varularmsmarknaden är hårt konkurrensutsatt och kontrolleras av ett antal större internationella leverantörer. Bolaget ser en fortsatt snabb tillväxt inom de nu befintliga produktområdena. Framtida tillväxt kommer att vara dels organisk, dels förvärvsdriven och ytterligare förvärv kan komma i fråga i framtiden. Förvärv är en naturlig del i Bolagets affärsutveckling.

Bokslutskommuniké 2010

 

Verksamheten 2010

Vindicokoncernen har under året genomgått en kraftig förändring. Bolaget är idag en leverantör av ett brett säkerhetsproduktsortiment. Det tidigare beroendet av varularm har i princip eliminerats. Varularmsmarknaden är hårt konkurrensutsatt och kontrolleras av ett antal större internationella leverantörer. Bolaget ser en fortsatt snabb tillväxt inom de nu befintliga produktområdena. Framtida tillväxt kommer att vara dels organisk, dels förvärvsdriven och ytterligare förvärv kan komma i fråga i framtiden. Förvärv är en naturlig del i Bolagets affärsutveckling.