Postat: 2011-02-02

Mölndalsföretag säkrar skolornas datorer

Pressmeddelande Vindico Security AB – 2011-02-02

Pressmeddelande

2011-02-02

MÖLNDALSFÖRETAG SÄKRAR SKOLORNAS

DATORER

Allt fler skolor ser nu till att eleverna får var sin bärbar dator till hjälp i den dagliga undervisningen. Problemet är att datorerna är extremt stöldbegärliga och inbrott och stölder i skolorna ökar. Säkerhetsföretaget Vindico Security i Mölndal med dotterbolaget Uni Safe Försäljnings AB har tidigt uppmärksammat detta och arbetar nu hårt för att möta den ökade efterfrågan på låsbara datorvagnar.

 

Datorer i undervisningen är inget nytt fenomen men däremot beslutet att även ge yngre elever tillgång till en bärbar dator är relativt nytt. Konsekvensen av detta blir att tillgången till mycket stöldbegärliga datorer ökar i nästan alla skolor.

Skolornas policy avseende hanteringen av dessa datorer skiljer sig åt. Vissa skolor tillåter att eleverna tar med sig datorerna hem, medan andra föreskriver att datorn skall vara inlåst då eleven inte befinner sig i skolan. Detta leder till att i en del skolor överlåts ansvaret på eleven som då riskerar att bli rånad på sin dator efter skolans slut, medan det andra skolor löper högre risk att drabbas av inbrott.

Oavsett policy bör ju dessa datorer laddas upp då de inte används. Detta har vi på Vindico tagit fasta på och efterfrågan på våra produkter för laddning och säker förvaring av datorer har ökat kraftigt de senaste månaderna.

”Det är verkligen roligt att vårt säkerhetsutbud runt datorer börjat röra på sig. Vi satsade på fysisk datorsäkerhet i samband med att vi förvärvade bolaget UniSafe Försäljnings AB hösten 2009, och det ser nu ut som ett mycket lyckat beslut”, säger Carl Schneider, Vd för Vindico.

För ytterligare information:

Carl Schneider

Verkställande Direktör

Vindico Security AB (publ)

0739-206901

carl.schneider@vindico.se

www.vindico.se

Webshop: www.safegruppen.se

 

Kort om Vindico Security AB (publ):

Vindico Security, som består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB och Key Innovations AB, marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor. Produkter är bl a säkerhetsskåp, larmöverföringsenheter, datorvagnar, kontanthanteringsprodukter och alkomätare.Försäljning sker genom direktförsäljning, via återförsäljare och genom företagets webshop. Bolaget är listat på Nordic MTF.