Postat: 2010-10-20

Svenska Bostäder fortsätter satsa

Svenska Bostäder fortsätter satsa på förebyggande säkerhet för butiker. Under sensommaren har 25 butiker i stadsdelen Kärrtorp utrustats med det trådlösa ”bråklarmet” ATU. Hot och våld är ett tilltagande problem inom detaljhandeln, där butiker ofta har ensamarbetare och långa öppettider.

Läs mer på http://www.securityuser.com

Nyhet från http://www.keyinnovations.se