Postat: 2010-09-01

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367