Postat: 2010-05-10

Stämmokommuniké från Vindico Security´s årsstämma 2010-05-07