Postat: 2010-04-08

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367