Postat: 2009-08-21

Delårsrapport från perioden 2009-01-01—2009-06-30