Postat: 2009-05-22

Stämmokommuniké från Vindico Security´s årsstämma 2009-05-20