Postat: 2009-05-20

Stämmokommuniké från Vindico Security´s årsstämma