Postat: 2009-05-20

Delårsrapport från perioden 2009-01-01—2009-03-31