Postat: 2009-04-21

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367