Postat: 2008-11-27

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367