Postat: 2008-08-22

Delårsrapport för perioden 2008-01-01—2008-06-30