Postat: 2008-05-09

Delårsrapport för perioden 2008-01-01—2008-03-31