Postat: 2007-07-09

Nyemissionen i Vindico Security blev övertecknad och listning på Nordic MTF planeras till den 23 juli